Stema comunei

Primele informaţii legate de începuturile reprezentărilor heraldice şi sigilografice ale Târgului Ardusat provin din anul 1769. Sunt reprezentări legate de acest târg găsite la două tipare sigilare care au fost gravate în legendă anul 1769 precum şi elemente care se vor regăsi ulterior în reprezentări mult mai lizibile, datade în anul 1840.
Acesta este un sigiliu aplicat pe un document din 1840 care are legendă: OPIDUM ERDODZADA 1769. Este un sigiliu rotund, de 24 mm, aplicat în ceară roşie. În emblemă distingem un scut convenţional în care figurează un brăzdar şi un fier de plug sau o greblă. Deasupra scutului se încrucisează o coasă şi o furcă, iar între ele se află o stea cu şase raze.
Al doilea sigiliu validează un act din anul 1869 şi are legendă: OPPIDUM ERDOUSZADA 1769. Este un sigiliu rotund de 36 mm, imprimat în fum. Simbolurile au rămas aceleaşi, doar că scutul este flancat de motive vegetale.
Elementele prezentate în sigiliile vechi se vor regăsi alături de elemente actuale în reprezentările heraldice.

STEMA.  În scut, pe câmp de argint, o bandă neagră, crenelată. În colţul drept inferior o stea roşie cu şase raze. În colţul stâng superior o liră de aur. Scut timbrat cu coroana murală de argint cu un turn crenelat.
Semnificaţie.  Banda crenelată face referire la toponimul comunei Ardusat, care este compus în prima partea a sa din cuvantul "ardo". Acesta face trimitere la întemeierea târgului de către „ardai", respectiv acei apărători ai prisacilor (în latină - indagines, iar în limba maghiara gyepu) constituite de regalitate în faţa unor eventuale atacuri exterioare.
În colţul drept inferior steaua roşie face aluzie la un element tradiţional reprezentat în sigiliul târgului încă din 1769, astrul semnificând eternitatea.
în colţul stâng superior lira reprezintă activitatea culturală intensă desfăşurată de-a lungul mai multor secole de către coral „învăţătorilor-cantatori " iniţiat în 1899 de către Alex Anderco, existent şi în prezent, cu un prestigios palmares prin prezenţa la diferite festivaluri de profil, precum şi intensa activitate culturală desfăşurată de instituţii de învăţământ înfiinţate inca de la începutul secolului XVIII.