Servicii publice

1. Sistemul educaţional
Sistemul educaţional al comunei Ardusat este format din 3 unităţi de învăţământ.
Şcoala cu clasele I-VIII din localitatea Ardusat este unitatea de învăţământ principală din comună, ea având subordonate încă 2 unităţi şcolare, în localităţile Arieşul de Câmp şi Colţirea.
Structura personalului din sistemul de învăţământ este următoarea:
     ♦ Personal didactic - total 19 de persoane
     ♦ Personal didactic în învăţământul preşcolar - 5 persoane
     ♦ Personal didactic în învăţământul primar - 7 persoane
     ♦ Personal didactic în învăţământul gimnazial - 7 persoane
Structura elevilor din sistemul educaţional al comunei Ardusat:
     ♦ Elevi înscrişi - total 206 persoane
     ♦ Elevi înscrişi în învăţământul primar - 139
     ♦ Elevi înscrişi în învăţământul gimnazial - 67
În grădiniţe, la nivelul comunei Ardusat sunt înscrişi 92 de copii.
Unităţile de învăţământ de pe raza comunei dispun de 12 de săli de clasă şi 1 cabinet şcolar. Ca şi dotări, există calculatoare şi acces la internet.

 

2. Sistemul sanitar

În comuna Ardusat, asistenţa medicală în sectorul public este asigurată de un număr de 2 medici. Există un medic de familie care asigură servicii de medicină generală, precum şi un medic stomatolog. Cei 2 medici îşi desfăşoară activitatea în cele 2 cabinete medicale individuale, două pentru medicii familie, şi un cabinet stomatologic. Personalul mediu sanitar în sectorul public este compus din 2 persoane.

 

3. Mediul cultural-spiritual

Comuna Ardusat este o comună cu un specific aparte din punct de vedere cultural, spiritual şi etnic, aici trăind în bună comuniune cetăţeni români, cetăţeni români de etnie maghiară, cetăţeni români de etnie rromă şi altele. De asemenea, din punct de vedere spiritual, sunt întâlnite variate confesiuni: ortodoxă, greco-catolică, romano-catolică, reformată şi baptistă.
În pofida profilului multietnic şi multiconfesional al comunei, locuitorii din comuna Ardusat oferă un exemplu evident de toleranţă, comuniune şi convieţuire în bune relaţii.
Multiculturalitatea reprezintă unul din punctele tari ale comunei Ardusat, prin îmbinarea culturilor şi tradiţiilor specifice fiecărei etnii.
Din punct de vedere al accesului la spaţii pentru cultură, în comună există două cămine culturale şi o bibliotecă.

 

4. Ordine publică

La nivelul comunei Ardusat, ordinea şi siguranţa publică sunt asigurate de personalul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Cluj, Postul de Poliţie Ardusat. Există 3 agenţi de poliţie care au competenţe pentru soluţionarea tuturor tipurilor de situaţii care pot să apară în viaţa comunităţii. Dotările de care dispun lucrătorii Postului de Poliţie Ardusat se încadrează în dotările standard de echipament ale Poliţiei Române, existând şi un autoturism marca Dacia Logan, echipat pentru patrulare şi intervenţie.