Proiecte de investiţii

Pentru următoarele necesităţi locale s-au identificat surse de finanţare:
♦ Înfiinţarea reţelei de canalizare în satele comunei, 11.300.000 Ron, FEADR - Măsura 322 - proiect integrat
♦ Extinderea reţelei de canalizare în zonele: Zona industrială Ardusat, Zona Livadă, Zona Balta Coroli, Zona Trunchi, 2.000.000 Ron, FEADR - Măsura 322 - proiect integrat
♦ Înfiinţare reţea de apă în satele Arieşul de Câmp şi Colţirea, 8.000.000 Ron, FEADR - Măsura 322 - proiect integrat
♦ Reabilitare reţea de apă în Ardusat, 3.250.000 Ron, FEADR - Măsura 322 - proiect integrat
♦ Extindere reţea apă în zonele: Zona industrială, Ardusat, Zona Livadă, Zona Balta Caroli, Zona Trunchi, 2.000.000 Ron, FEADR - Măsura 322 - proiect integrat (A.D.I. Satulung - Ardusat)
♦ Înfiinţarea reţelei de gaze naturale în satele comunei, 3.025.000 Ron, FEADR - Măsura 322 - proiect integrat
♦ Asfaltare străzi în Ardusat, Arieşul de Câmp, Colţirea, 27.500.000 Ron FEADR - Măsura 322 - proiect integrat
♦ Reabilitare drumuri agricole, 400.000 Ron, Consiliul Judeţean
♦ Asfaltare drumuri comunale DC 85, 1.500.000 Ron, FEADR - Măsura 322 - proiect integrat
♦ Reabilitare podeţe pe Valea Rădoi, 900.000 Ron, FEADR - Măsura 322 - proiect integrat
♦ Extindere reţea de iluminat public în zonele: Zona industrială Ardusat, Zona Livadă, Zona Balta Caroli, Zona Trunchi, 1.800.000 Ron, FEADR - Măsura 322 - proiect integrat
♦ Modernizare reţea electrică în Colţirea 20 Km, 800.000 Ron, FEADR - Măsura 322 - proiect integrat
♦ Dezvoltarea turismului şi promovarea sa, 30.000 Ron, Fonduri ANT şi Consiliul Local Ardusat


♦ Înfiinţarea unui centru de ajutorare a persoanelor defavorizate în Ardusat, 50.000 Ron, Consiliul Local Ardusat şi FEADR - Măsura 322


♦ Atragerea investitorilor în agricultură şi industrie, care să valorifice resursele locale, 5.000 Ron


♦ Reabilitare şi dotare cămine culturale în Colţirea, 800.000 Ron
♦ Înfiinţare cămin cultural în Arieş de Câmp, 1.200.000 Ron
♦ Dotare cămin cultural Ardusat, 30.000 Ron
♦ Modernizare grădiniţe - Arieşul de Câmp, Colţirea, 250.000 Ron
♦ Înfiinţare grădiniţă în Ardusat, 1.200.000 Ron
♦ Modernizare şcoli - Arieşul de Câmp, Ardusat, Colţirea, 1.000.000 Ron
♦ Reabilitare capelă în Ardusat, 100.000 Ron
♦ Înfiinţare capele mortuare în Arieşul de Câmp şi Colţirea, 400.000 Ron
♦ Reabilitare biserici
♦ Reabilitare cimitir în satele comunei, 500.000 Ron
♦ Înfiinţare monument al eroilor în Arieşul de Câmp şi Colţirea, 150.000 Ron
♦ Înfiinţare grup statuar în Ardusat, 100.000 Ron
♦ Reabilitare parc în centrul civic, Ardusat, 200.000 Ron
♦ Reabilitare parc în zona centrală în Arieşul de Câmp, 200.000 Ron
♦ Înfiinţare parcuri în Ardusat, 300.000 Ron
♦ Înfiinţare locuri de joacă în Ardusat, 16.000 Ron
♦ Modernizare bază sportivă în Ardusat, 1.202.029 Ron


♦ Înfiinţarea unui centru de sănătate zonal în Ardusat, 2.500.000 Ron