Prezentare generală

Comuna Ardusat este situată în partea de vest a judeţului Maramureş, într-un cadru pitoresc, la 25 km distanţă de municipiul Baia Mare, reşedinţa judeţului. Teritoriul comunei este traversat de râul Someş şi se învecinează cu:
     ♦ satul Borleşti la nord
     ♦ comuna Fărcaşa la sud
     ♦ comuna Pomi din judeţul Satu Mare la nord-vest
     ♦ comuna Satulung la sud-est
     ♦ comuna Recea la nord-est.
Comuna Ardusat cuprinde, din punct de vedere administrativ, trei sate:
     ♦ Ardusat, centrul administrativ
     ♦ Arieşul de Câmp
     ♦ Colţirea.
Localităţile sunt de tip adunat, sunt compacte, nu au zone răspândite în teritoriu.

 

Ardusat reprezintă un sat - exemplu de organizare urbanistică cu privire la organizarea tramei stradale.
Localitatea este organizată de o parte a drumului judeţean care o tranzitează, dezvoltată în zona a 6 stărzi perpendiculare pe drumul judeţean, toate de aceeaşi lungime, rezultând o zonă dreptunghiulară. Datorită configuraţiei terenului - părţi plate şi părţi cu declivitate în zona Dealului Constaniţa, precum şi a văii Runcului, paralele cu direcţia străzilor, localitatea are două zone distincte: zona plată cu 4 străzi şi zona cu declivitate cu 2 străzi care urmăresc panta şi se ramifică urmărind nivelmentul. Cele 4 străzi din zona plată sunt legate între ele cu o stradă paralelă cu drumul judeţean, în zona mediană a lor; cele din zona de deal au două legături.
Datorită dezvoltării unei baze puternice economice aparţinătoare tuturor instituţiilor agricole ale statului şi CAP-ului în perioada dinainte de 1989, acestea au fost grupate pe baza unor planuri judicioase - de partea cealaltă a drumului judeţean. Zona centrală nu este grupată corespunzător - este desfăşurată de-a lungul drumului judeţean şi a unei străzi în pantă. Se remarcă pozitiv, lăţimea străzilor şi deschiderea unei zone triunghiulare în dreptul obiectivelor principale de utilitate publică.
Colţirea - localitatea este grupată de o parte şi alta a drumului judeţean DJ 193, care are un traseu frânt pe tronsonul localităţii; s-au dezvoltat 8 străduţe (4 pe fiecare parte) laterale care dau o formă compactă a localităţii.
Fosta unitate de producţie agricolă este adiacentă zonei centrale. Zona centrală este grupată de o parte şi alta a drumului judeţean DJ 193; nu există o piaţă centrală.

 

Arieşul de Câmp - localitatea se desfăşoară de-a lungul drumului comunal care are un traseu în „S", traversat la mijlocul acestuia de Pârâul Arieşel.

 

Legătura cu restul judeţului se realizează numai pe căi de circulaţie rutiere şi anume pe:
♦ Drumuri judeţene: DJ 193 care străbate satul Colţirea, după care traversează râul Someş iar apoi se ramifică spre comuna Fărcaşa, traversând localitatea reşedinţă de comună, şi se continuă spre comuna Pomi, judeţul Satu Mare. Este principala axă de comunicaţie din comună, asigură legătura cu drumul naţional DN 108.
♦ Drumul judeţean DJ 108 - cale de acces judeţean, face legătura cu limita judeţului Sălaj;
♦ Drumul comunal DC 85 - se formează din DJ 193, asigură legătura cu localitatea Arieşul de Câmp.

 

Există zone propuse pentru refacere peisagistică:

În intravilan

♦ În zona versantului pe care a avut loc o alunecare punctuală, se propune trasarea şi refacerea vegetaţiei cu rol fixator;
♦ În vederea refacerii peisagistice a zonelor malurilor pâraielor care traversează localităţile (1. Valea Rădoi / Runcului - în Ardusat şi 2. V Arieşel - în Arieşul de Câmp), prin PUG sunt propuse lucrări de profilare şi consolidare a malurilor cu vegetaţie sau elemente construite - după caz precum şi delimitarea unei zone adiacente necesare accesului pietonal sau de intervenţie; aceste accese de-a lungul apelor curgătoare precum şi a. zona verde propusă pentru amenajare sau b. Zona verde naturală propusă pentru întreţinere, constituie obiectul refacerii peisagistice; acest cadru contribuie la mărirea suprafeţelor publice cu rol de recreere.
♦ toate incintele de instituţii şi servicii publice, ale unităţilor de microproducţie precum şi curţile din cadrul gospodăriilor populaţiei, zonele libere şi cu precădere vizibile din căile de acces, sunt propuse a fi amenajate prin plantare (inclusiv întreţinerea plantării)
În extravilan:
♦ Odată cu realizarea lucrărilor de amenajare complexă (consolidări, îndiguiri) a Râului Lăpuş (pe termen mediu sau lung), vor fi amenajate cu plantaţii cu rol de fixare, umbră, decorative - şi malurile râului, în scopul beneficiului unui peisaj atractiv;
♦ Odată cu definitivarea acţiunii de gestionare a deşeurilor la nivel judeţean, acţiune în care va fi angrenată şi comuna Ardusat, rampele provizorii actuale de depozitare a deşeurilor menajere, vor fi dezafectate, terenul aferent urmând a face obiectul unei refaceri peisagistice.