Analiza SWOT

Cadrul general
Puncte tari
♦ potenţial agricol, pomicol şi zootehnic
♦ existenţa reţelei de alimentare cu apă în Ardusat
♦ accesibilitate facilă în comună, datorită tranzitării de către drumul judeţean DJ 193 şi DJ 108A
♦ existenţa grădiniţelor şi şcolilor în toate localităţile din comună
♦ ecumenismul local, existenţa lăcaşelor de cult în fiecare sat
♦ apropierea de Municipiul Baia Mare
♦ situarea pe traseul viitorului drum expres Vaja - Baia Mare
♦ situarea pe traseul viitorului drum rapid Baia Mare - Zalău
♦ apropierea de Aeroportul Internaţional Tăuţii Măgherăuş
♦ existenţa infrastructurii de comunicaţii de voce şi date, fixe şi mobile
♦ atractivitatea comunei din perspectiva dezvoltării imobiliare stare bună a infrastructurii de transport
♦ existenţa unui dispensar, a unei farmacii şi a unui cabinet stomatologic în Ardusat
♦ existenţa a două abatoare în Ardusat
♦ cămin cultural dotat în Ardusat
Oportunităţi
♦ valorificarea potenţialului agroturistic al comunei prin înfiinţarea de noi pensiuni
♦ valorificarea potenţialului agricol, pomicol şi zootehnic al comunei, prin înfiinţarea de microferme şi exploataţii agricole cu produse ecologice
♦ existenţa fondurilor structurale ale UE, fondurilor guvernamentale şi posibilitatea accesării lor
♦ existenţa studiilor de fezabilitate pentru proiecte de reabilitare a infrastructurii
♦ alocări bugetare pentru reabilitarea căminelor culturale
♦ alocarea de terenuri pentru construcţia de locuinţe tinerilor
♦ acordarea de facilităţi investitorilor din partea CL
♦ relaţia bună cu administraţia judeţeană în vederea finanţării proiectelor de investiţii
♦ perspectivele de schimbare şi îmbunătăţire a mentalităţii cetăţenilor, datorită numărului mare de tineri plecaţi în statele UE
 
Infrastructură, utilităţi publice, comunicaţii, dotări edilitare
Puncte tari
♦ drum judeţean DJ 193, DJ 108 A
♦ reţea de transport de înaltă tensiune
♦ reţea de transport de joasă tensiune
♦ reţea de iluminat public
♦ existenţa reţelei de comunicaţii de voce şi date, fixe şi mobile, în toate localităţile comunei
♦ existenţa unor proiecte de înfiinţare a reţelelor de alimentare cu apă, canalizare şi reabilitare stradală
♦ existenţa unui proiect de modernizare a stadionului comunal
♦ existenţa unor terenuri de fotbal
♦ existenţa unui sistem de transport în comun prin operatori privaţi.
Oportunităţi
♦ perspectivele de înfiinţare a reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare în localităţile Colţirea şi Arieşul de Câmp
♦ existenţa posibilităţilor de finanţare a proiectelor de infrastructură din fondurile structurale ale UE şi fondurile guvernamentale
♦ relaţia bună cu administraţia judeţeană, care poate sprijini proiectele de dezvoltare locală
♦ perspectiva concesionării unor terenuri
 
Mediul de afaceri
Puncte tari
♦ comună cu suprafaţa arabilă dintre cele mai mari din judeţul Maramureş
♦ existenţa reţelei de magazine de desfacere a produselor alimentare şi nealimentare
♦ existenţa unor firme de construcţii
♦ existenţa a 9 balastiere
♦ existenţa a două abatoare autorizate
♦ existenţa unităţilor de procesare a produselor agricole
♦ existenţa depozitelor de materiale de construcţii
♦ existenţa unităţilor de prelucrare a lemnului
♦ existenţa unor unităţi de prestări servicii în agricultură
Oportunităţi
♦ valorificarea potenţialului agroturistic şi înfiinţarea de pensiuni
♦ promovarea obiectivelor de interes local - Arborele Sequoia
♦ existenţa programelor de finanţare ale UE deschiderea administraţiei locale către oferirea de facilităţi investitorilor
 
Servicii sociale, educaţie, sănătate, sport, divertisment
Puncte tari

 existenţa grădiniţelor şi şcolilor
♦ dotarea bună a şcolilor din localităţile comunei
♦ mijloace de transport pentru şcolari
♦ existenţa căminelor culturale: Ardusat şi Colţirea
♦ existenţa fondurilor pentru susţinerea venitului minim garantat şi pentru ajutorul de încălzire
♦ existenţa serviciilor de sănătate publică
♦ existenţa bisericilor pentru confesiunile existente
♦ existenţa unei asociaţii sportive finanţate de către CL
Oportunităţi
♦ înfiinţarea unei grădiniţe cu program prelungit în localitatea Ardusat
♦ înfiinţarea unor spaţii verzi amenajate pentru joacă şi recreere
♦ înfiinţarea unui cabinet psihologic la nivelul şcolii
♦ existenţa fondurilor structurale ale UE pentru dezvoltarea resurselor umane
♦ valorificarea potenţialului cultural artistic
 
Cadrul instituţional administrative
Puncte tari

♦ colaborare buna între instituţii;
♦ colaborare eficientă cu instituţiile judeţene;
♦ comunicare bună a autorităţii locale cu cetăţenii;
♦ personal didactic calificat
♦ existenţa unui serviciu pentru situaţii de urgenţă
♦ transparenţa la nivel decizional
♦ existenţa site-ului comunei
Oportunităţi
♦ înfiinţarea unor infochioşcuri
♦ realizarea unui nou sediu al Primăriei
♦ dotarea sălii de şedinţe a CL cu mijloace audio performante
♦ actualizarea site-ului comunei
♦ angajarea de personal calificat în administraţia publică